Tradiční vánoční jarmark

Volný čas
Pořádá Osvětová beseda Ratíškovice v tělocvičně ZŠ v Ratíškovicích.

Termíny