J. A. PITÍNSKÝ: BETLÉM aneb PŘEVELIKÉ KLANĚNÍ SOTVA NAROZENÉMU JEZULÁTKU

Volný čas
Divadlo Husa na provázku. „Psáno jest v svatý Bibli, psáno jest v svatým Písmu. Tím líp. Narodí se Ježíš Kristus. Vyjde hvězda jasná, vyjde hvězda jasná – a tam sám, ve chlívě, zčistajasna, narodí se Ježíš Kristus.“

Termíny