Beseda u cimbálu

Volný čas
Od 18 hodin Besedování o kroji s PhDr. Blankou Petrákovou, od 20 hodin Beseda u cimbálu s Cimbálovou muzikou Leluja.

Termíny