Langobardi z Hostivice u Prahy ve světle objevu největšího pohřebiště v Čechách

Volný čas
2. přednáška k výstavě Tajemství Langobardů v Městské knihovně Kyjov (díky spolupráci města Kyjova). Přednáší Mgr. David Daněček (Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy) v přednáškovém sále.

Termíny