Disputace

Volný čas
Jakoby mimo prostor a čas se v Městské knihovně Klatovy potkají M. Jakoubek ze Stříbra a anonymní barokní jezuitský kazatel. Budou disputovat nejen o historii, ale i o tom, co filosoficky a teologicky utvářelo jejich svět a dobu. Výjimečné setkání dvou výjimečných osobností a zároveň manželského páru slibuje víc než jen poučení.   Společně s o. s. Klatovské katakomby a o. s. Bartolomeo vás zveme na přednášku – disputaci, na které se představí Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. (alias M. Jakoubek ze Stříbra) a Doc. PhDr. Ivana Čornejová, Csc. (alias anonymní jezuitský kazatel barokního věku)   Jakoubek ze Stříbra [1370–1429] Věrný přítel M. Jana Husa. Bezpochyby nejvýznamnější teolog husitské reformace. I Jakoubek ve svém učení vycházel z Viklefa a rovněž se ve značné míře stal pokračovatelem i Matěje z Janova, na jehož učení o eucharistii navázal. Mistr Jakoubek se stal prvním propagátorem svátosti oltářní pod obojí způsobu, tj. přijímání krve Kristovy pod způsobu vína i pro laiky. To pak převzaly pozdější reformované církve. Hus svého přítele v dopise nabádal (parafráze): „Milý Kubo, nespěchej s tou novotou…“ Vidíme zde velmi důvěrné oslovení charakterizující přátelství těchto dvou mužů. Po smrti Jana Husa je vnímán jako autorita ve věroučných záležitostech pro pražany i tábory a během husitské revoluce byl protivníkem Jana Želivského. Jakoubek byl představitelem umírněného pražského křídla a mohli bychom tedy říci dnešní terminologií, že zastával „středovou pozici“ mezi (ultra)levicovým táborským radikalismem a pravicovými konzervativci. Informace naleznete na pozvánce.

Termíny