Soft Power na uměleckém trhu, Prezentace a diskuze s profesionály v oblasti umění a umělci

Kurzy, vzdělání, konference

Analýza systémů, které v současné době vedou k produkování umění, odhaluje výzvy, jímž musí současné umění coby soft power čelit. Estetika a technologie 21.století vedou k nutnosti rychlého načasování a velké kvantitě, tudíž k neočekávané anonymitě, vytvářejíc kolektivní typy umění. Případové studie z Rumunska e České republiky vytvoří startovací bod pro prezentaci a diskuzi.

Účinkují

Soft Power na uměleckém trhu, Prezentace a diskuze s profesionály v oblasti umění a umělci
Cosmin Nasui, kurátor a umělecký kritik, Rumunsko

Středa, 28.listopadu, 2012 - EUNIC Workshopy

Analýza systémů, které v současné době vedou k produkování umění, odhaluje výzvy, jímž musí současné umění coby soft power čelit. Estetika a technologie 21.století vedou k nutnosti rychlého načasování a velké kvantitě, tudíž k neočekávané anonymitě, vytvářejíc kolektivní typy umění. Případové studie z Rumunska e České republiky vytvoří startovací bod pro prezentaci a diskuzi.

Datum a čas: 28.listopadu 2012, 16.00 hodin

Místo konání: České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1

Doba trvání: 2 hodiny

Kapacita: 30 osob

Registrace: zc.manzes@tutitsniyksnumur


Osmin Nasui je umělecký zástupce //investiční poradce v oblasti umění // kurátor soukromé sbírky a galerie Nasui.

Jeho vize:
 uzpůsobit východoevropskou identitu pro rumunské současné umění
  přivést rumunské současné umění do současnosti co do konceptu, tématu a techniky
   přivést rumunské současné umělce do povědomí jako mezinárodně uznávané umělce
    vytvořit a rozvinout kurátorské projekty, národní i mezinárodní

Více informací naleznete na: www.cosminnasui.com
Kontakt: moc.iusannimsoc@nimsoc


KULTURA+KREATIVNÍ PRŮMYSL

Datum: 27. a 28. listopadu, 2012
Místo konání: DOX Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7
Probíhá v anglickém jazyce

Kultura Plus je série projektů, diskuzí a konferencí organizovaná EUNIC Cluster Česká republika, jejímž cílem je prozkoumat způsoby, jakými kultura přispívá do širších sfér. Po první konferenci KULTURA + VEŘEJNÁ DIPOLOMACIE, která proběhla v dubnu 2012, se konference KULTURA + KREATIVNÍ PRŮMYSL zaměří na kreativní průmysl a jeho potenciál, kterým může přispět k cílům v oblasti udržitelného rozvoje, pracovních příležitostí a společenské soudržnosti vytyčeným pro Evropu 2020.

Za účasti politických činitelů a úspěšných kreativních podnikatelů z různých evropských zemí se tato konference zaměří na diskuzi ohledně současných klíčových problémů v oblasti kreativního průmyslu v Evropě se zvláštním důrazem na Kreativní Evropu 2014-2020, nový program Evropské unie určený kulturním a kreativním sektorům, jehož návrh je v současné době v jednání ministrů  Rady Evropské unie a Evropského parlamentu.

Organizátoři: EUNIC Cluster Česká republika, DOX Centrum současného umění, Instituto Cervantes, Ambasáda Estonska, Francouzský institut, Ambasáda Nizozemského království

Pod záštitou: Zastoupení Evropské komise v České republice. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Partneři: CIANT Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie, České centrum Praha, Ambasáda Finska, Rumunský kulturní institut, MeetFactory*****


The Soft Power of the Art Market, Presentation and Debate with Art Professionals and Artists

Cosmin Nasui, Curator and Art Critic, Romania

Analyzing systems that are now in charge of producing art reveals the challenges faced by contemporary art as a soft power. The aesthetics and technologies of the 21st century lead to quick timing and large quantities, thus to an unexpected anonymity, creating collective types of artwork. Case studies from Romania and the Czech Republic will form the starting point for the presentation and debate. 

Date and time: 28 November 2012, 16.00

Venue: Czech Centre Prague, Rytířská 31, Prague 1

Duration: 2 hours

Capacity: 30 persons

Registration: zc.manzes@tutitsniyksnumur

Cosmin Nasui is a graduate of the University of Arts in Bucharest and has a long experience in the field, both as a critic as well as a manager and curator. Currently he runs one of the best art portals in Romania, Modernism.ro and his own gallery. He is interested in bringing Romanian contemporary art into present, in concept, subject and technique, branding Romanian contemporary artists as international values and creating & developing curatorial projects, national & international. 

More at: www.cosminnasui.com and http://ro.linkedin.com/in/cosminnasui


Conference. Workshop. Film Screening // “Culture + Creative Industries” 

27-28 november

Venue: DOX –  Centre for contemporarz arts.  

Culture Plus is a series of events to explore ways in which culture contributes to wider agendas. Culture Plus events feature speakers from different European countries, and therefore ensure that ideas, experiences and opinions from across Europe are taken into account. 

EUNIC: http://www.eunic-online.eu/node/867

DOX: Poupětova 1, Praha 7

Tram: 12, 14, 24  - zastávka Ortenovo náměstí
Metro: linka C - zastávka Nádraží Holešovice

http://www.dox.cz/

Termíny