Jeruzalém - posvátné město

Volný čas
Přednáška s videoprojekcí • Tisícileté kulturní centrum • Chrámová hora jako střed světa • Obraz nebeského města
Termíny