Přednáška o Izraeli

Volný čas
Uskuteční se v ZŠ ve Francově Lhotě.

Termíny