ROZUMÍME HISTORII?! PETR KÁŇA: PŘÍPAD FARÁŘE PŮČKA

Volný čas
Petr Káňa seznámí posluchače s událostmi, k nimž došlo ve farnosti Nedašov v lednu 1949. Tehdy proběhla v Nedašově spontánní akce věřících na obranu svého duchovního P. Františka Půčka, která byla tvrdě potlačena mocenskými ozbrojenými složkami a završena soudním procesem. Pokračování volného cyklu besed Rozumíme historii?! Pořad je připraven ve spolupráci se Státním okresním archivem Zlín.

Termíny