Svěcení Svatomartinského vína + Martinská husa

Volný čas
Slavnostní svěcení vína s večerem u cimbálu - možnost ochutnávky mladých Svatomartinských vín, Svatomartinská husa.

Termíny