Benefiční varhanní koncert v kostele v Krásné Lípě

v sobotu 17. 11. 2012 od 16.00 hodin v Krásné Lípě v kostele sv. Máří Magdaleny Hraje Jiří Chlum, který varhanní interpretaci studoval doma i v zahraničí. Na koncert Vás zve Římskokatolická farnost Krásná Lípa a Město Krásná Lípa u příležitosti slavnostního zahájení provozu nově zrekonstruovaných varhan.   Podrobné informace a program koncertu jsou uvedeny níže v příloze.    

Termíny