Winter days

Film, Animovaný film
Japonský povídkový film, na jehož vzniku se podílelo celkem 35 animátorů z celého světa. Mezi nimi také přední český animátor a žák Jiřího Trnky Břetislav Pojar. Japonské haiku převedené do podmanivých obrazů mnoha podob současné animace. Snový svět japonských zahrad.
Termíny