Z kukly motýlem

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Celodenní transformativní seminář s využitím technik Birth into Being

Od prvního okamžiku svého početí jsme spojeni s matkou a otcem, ale vnímáme velmi silně i mnohem širší okolí. S pocity rodičů se identifikujeme. Prožité zkušenosti během prenatálního vývoje, porodu a v prvních okamžicích po porodu, se otisknou do našeho nervového systému jako tzv. limbický otisk.

očíme se ve stejných cyklech, které nám brání žít v radosti, rovnováze, důvěře a naplnění. Promítá se to do všech rovin našeho života – do vztahů, seberealizace, zdraví… Protože na počátku chybí esenciální základ = prožitek bezpodmínečného přijetí (jsem v pořádku taková/ý, jaká/ý jsem), lásky a bezpečí, kompenzujeme tento nedostatek v pozdějším životě. Děláme to podvědomě. Naše chování vychází z vlastního nepřijetí, strachu, nedostatku sebedůvěry, zmatku, dezorientace ve vlastních pocitech… Nevíme co, přesto to pořád hledáme. Nemůžeme to nikdy nalézt, dokud si 1) neuvědomíme původní vzorec, podle kterého stále dokola „běžíme“ svůj život a 2) neodpoutáme se od něj.
Na semináři projdeme pomocí technik BiB procesy, které nám otevřou cestu k prožívání života nově. Cílem je prožít a ukotvit ve svém systému pocit „jsem v pořádku takový/á, jaký/á jsem“, jsem milován/a, přijímán/a, mám tu své místo a jsem v bezpečí. Položíme pevný základ stavby našeho života: sebepřijetí, zdraví, schopnost důvěřovat, cítit, prožívat naplno… Projdeme společně transformačním procesem, na jehož konci bude nová bytost schopna roztáhnout křídla a rozletět se do nového života…

Účinkují

Lektorka: Renata Šťastná

Kontakty

www.kurzycb.cz

Termíny