Rodinné konstelace

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Systemické (rodinné) konstelace jsou seberozvojovou metodou s terapeutickým potenciálem. Probíhají ve skupině. Konstelace nám umožňuje dostat se do nadhledu, ze kterého můžeme uvidět a uvědomit si ve svém životě a ve svém rodě to, co jsme do té doby žili nevědomě. Nevědomost znamená, že námi hýbou předci, tj. (ne)jednáme, (ne)rozhodujeme sami za sebe, ale ve vleku energie našich předků, z nevědomé lásky k nim. V důsledku toho nežijeme svůj vlastní život a necítíme se šťastní, spokojení a naplnění. Často dokola opakujeme stále tytéž vzorce chování, prožíváme stále stejné situace, vztahy, které nám nevyhovují, ale nedokážeme z nich vystoupit. Uviděním obrazu, který se v konstelaci ukáže, dochází ke zvědomění skutečnosti. Jejím přijetím máme možnost svůj postoj změnit, začít vědomě žít jinak, podle sebe, a zároveň v úctě, lásce a respektu sami k sobě i ke svým předkům.

Účinkují

Lektorka: Renata Šťastná

Kontakty

www.kurzycb.cz

Termíny