Předměstí

Film, Drama
Děj Barnetova nejslavnějšího filmu je časově ohraničen začátkem první světové války a vítězstvím Říjnové revoluce a v zásadě se drží stranické interpretace tohoto období. Svérázné lidské typy se ale svou opravdovostí vzpírají agitátorství a dogmatismu. Film je plný nejrůznějších formálních nápadů, mj. při využívání kontrastu obrazu a zvuku, s nímž zde režisér experimentoval poprvé. Už z první minuty, v níž se setkáme s mluvícím koněm, je zřejmé, že v tomto filmu nás čeká ledacos, jenom ne realismus a jeho nuda. Záběry stávkujících a vyhlášení války se mísí se stejně soustředěným pohledem na každodenní běžné starosti, velké dějiny se utkávají s těmi malými a neméně důležitými: zatoulané kotě se motá mezi neklidnými stávkujícími, do válečné vřavy odkudsi zazní valčík. Pomocí vynikajícího střihu a originální zvukové stopy vytvořil Barnet dynamický celek.
Termíny