GALLERY MEETS THE GRAPHIC

Výstava

Výstava představuje v prostorách GALERIE/CZD vizuální identity muzejních institucí a galerií z vybraných částí světa. Speciální pozornost je věnovaná více i méně známým institucím z České republiky.

Jednotný vizuální styl či corporate identity je v dnešním světě základní podmínkou úspěšné komunikace každé firmy, organizace i instituce. Tím, jak se navenek prezentuje - jaké barvy používá, jak s nimi pracuje, jakou typografii volí - si určuje, jak bude veřejností vnímána a koho bude oslovovat. Design jistě není všemocný, ale do značné míry ovlivňuje náš výběr, a to ať již se jedná o tvar a materiál židle, velikost a barvu obalu výrobku nebo právě ztvárnění plakátů a letáků k výstavě.

Muzea a galerie jsou nositeli kulturních hodnot a idejí ve společnosti. Jejich úzká vazba na tvůrčí odvětví by je měla zavazovat k profesionální prezentaci na veřejnosti, měla by z nich činit jakési tahouny v kreativních odvětvích. Ale je tomu opravdu tak?

Výstava "GALLERY MEETS THE GRAPHIC" představuje rozdílná pojetí vizuálních stylů muzejních institucí a galerií. Postihuje různé přístupy z rozdílných částí světa, i když převládají vizuální styly západních institucí, které jsou pro naše kulturní zázemí srozumitelnější a bližší.

Vizuální identity muzejních institucí a galerií deklarují ještě jeden zásadní předpoklad grafického designu poslední doby, a to, že dobrá značka funguje i bez loga. Logo již dávno není centrem korporátního stylu, je jen jednou z mnoha součástí komplexního celku. Bez korporátních barev, písma, doprovodných ilustrací a fotografií a bez přesných pravidel použití by logo nezmohlo nic. Jen s pomocí dalších prvků může vytvářet tak zapamatovatelný, chytrý, zábavný a neotřelý vizuální dojem, jaký vyvolávají některé z vybraných institucí.

 

Architektonické řešení výstavy: Studio deFORM (Jakub Pollág, Václav Mlynář)

Vizuální styl výstavy: Radka Pitrmucová

Kurátorský výběr: Kateřina Šlaufová, Radka Pitrmucová

Termíny