2. vánoční historický bazar

Výstava, Volný čas

2. VÁNOČNÍ HISTORICKÝ BAZAR

Netradiční dárek z Moravského zemského muzea

1. prosince 2012 v přednáškovém sále Dietrichsteinského paláce,

od 10.00 do 16.00 hod.

Výběr předmětů k prodeji od 15. října do 25. listopadu 2012 v běžné otevírací době (út 9 - 15 h., st – pá 9 – 17 h., so - ne 13 – 18 h.) na pokladně Dietrichsteinského paláce Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno

Předmětem bazaru:

  • Věci starší 20 let
  • Maximálně 5 ks na osobu

Více na www.mzm.cz

Podmínky:

  • Pořadatel si vyhrazuje právo předmět do prodeje odmítnout
  • Osoby, které se zúčastní akce jako prodejci, zaplatí manipulační poplatek 10 Kč za jednoho prodávajícího                                    
  • Pořadateli dále náleží odměna ve výši 10% z prodejní ceny předmětu za každý uskutečněný prodej
  • Vrácení neprodaných předmětů a vyplacení peněz za uskutečněný prodej proběhne ve dnech 3. a 4. prosince 2012 v přednáškovém sále Dietrichsteinského paláce v čase od 8.00 do 15.00 hod. V případě prodlení prodávajícího s převzetím věci, má Moravské zemské muzeum nárok uplatňovat skladné ve výši 20 Kč za každý započatý týden skladování. Okamžikem, kdy skladné převýší minimální cenu předmětu, se tento předmět stává vlastnictvím Moravského zemského muzea           
  • Pokud nebude předmět vyzvednut do jednoho měsíce od uskutečnění akce, propadne ve prospěch pořadatele
  • Pořadatel odpovídá pouze za ztrátu předmětu
  • Pořadatel nenese odpovědnost za stav předmětu
  • Deklarovaná prodejní cena je cenou minimální.
Další dokumenty k akci

  
Termíny