Betlémy stále živé

Výstava, Volný čas, Pro děti

Regionální muzeum Mělník se letos rozhodlo představit betlémy trochu jinak.

Výstava nese název Betlémy stále živé. Vyjdeme sice ze starých tradičních králických betlémů, ale největší část výstavy vytvoří kolekce tištěných betlémů z období od konce 19. století až do současnosti. Znáte např. Betlém práce z roku 1937, Betlém „Zrození republiky“, kde místo sv. Josefa najdete koho jiného než tatíčka Masaryka, Pohádkový betlém z roku 2007 nebo Železniční betlém z roku 1999 ? Návštěvníky jistě zaujme i největší exponát, kterým bude současný vyřezávaný betlém Jiřího Součka z roku 2008 čítající na 150 figurek. Exponáty zapůjčili soukromí sběratelé – členové Spolku českých betlémářů: Oldřich Čech, František Karas a Ing. Bohuslav Vykouk. Vernisáž výstavy se koná ve čtvrtek 29. 11. od 16:00 hodin ve velkém sále muzea. Vystoupí děti z Mateřské školy Zvoneček Mělník.
Další dokumenty k akci

  
Termíny