Petr Veliký I

Film, Historické drama
Tento dvoudílný (II. díl vznikl roku 1938) film popisuje život a osudy ruského cara Petra I. zvaného Veliký - významného vladaře a reformátora Ruské říše. Narodil se roku 1672 jako čtrnáctý potomek svého otce, cara Alexeje I. a jeho dětství bylo vyplněno mnoha traumatizujícími zážitky, jeho příbuzní, přátelé i on sám se ocitali v neustálém fyzickém ohrožení a nebezpečí života. Přestože byl v pořadí až pátým synem, štěstí mu přálo a po předčasné smrti tří svých starších bratrů usedl roku 1682 na trůn, i když zpočátku jenom jako spoluvládce svého nemocného bratra Ivana. Na rozdíl od něho se Petr vyznačoval přímo železným zdravím, vysokým intelektem a impozantní postavou - měřil prý přes dva metry. Roku 1689 se na nátlak své matky oženil s Jevdokijí Fjodorovnou Lopuchinovou, manželsví mu však mnoho štěstí nepřineslo. Roku 1721 byl prohlášen carem (resp. imperátorem) vší Rusi. V čele ruské pravoslavné církve nechal ustanovit svatý synod, sbor nejvyšších duchovních představitelů. Následujícího roku vytvořil systém zvláštních hodností, do kterých rozřadil ruskou šlechtu. Tímto krokem si zajistil její poslušnost a oddanost. Důležitou mocenskou podporou pro Petra Velikého byla i tajná policie. Dále zavedl juliánský kalendář (nikoliv však moderní gregoriánský), používání cyrilice nahradil azbukou (odmítl zavedení latinky). Ruské šlechtě přikázal holit se a nosit evropský šat. V letech 1698 - 1704 provedl měnovou reformu a jako platidlo zavedl stříbrný rubl. Tím vytvořil jednu z nejpevnějších měn tehdejší Evropy. Reformuje armádu a roku 1703 zakládá v ústí řeky Něvy Petrohrad, budoucí hlavní město svého impéria. Roku 1718 nechává umučit svého syna Alexeje, který se proti němu spikl s tzv. staromilci. Ti plánovali zrušit všechny jeho reformy a vrátit Rusko zpátky ke starým pořádkům. Petr Veliký obecně platí za za krutého a nemilosrdného vladaře, ale v kontextu doby ani jiný být nemohl. Proslul svou snahou modernizovat Ruskou říši, a to v politickém, ekonomickém i kulturním směru. Díky jemu Rusko vstoupilo mezi skutečné evropské velmoci. Od roku 1724 se o vládu nad zemí dělí se svojí druhou ženou, bývalou livonskou rolnicí Kateřinou. Ta se také o rok později, po jeho smrti, stává jeho nástupkyní.
Termíny