Tvořivá dílnička

Volný čas
Středisko volného času Včelín zve všechny děti a rodiče, kteří nemají svého broučka pro akci "Uspávání broučku" na Tvořivou dílničku, kde si svého broučka můžete vyrobit. Akce se koná ve středu 7. listopadu 2012 od 16:00 hodin ve Středisku volného času Včelín.

Termíny