Bible - historie a poselství Knihy knih

Volný čas
Přednáška na téma historie, současnost i budoucnost Bible, určená veřejnosti. Součástí je výstava.

Termíny