Čarovné barvy země

Volný čas
Místo konání: Masarykovo muzeum v Hodoníně, zámeček. Od 25. října 2012 se v Masarykově muzeu v Hodoníně probíhá již třetí ročník výstavy výtvarných prací, tentokrát nazvané „Čarovné barvy země“. Výstava je vyvrcholením stejnojmenné soutěže, vyhlášené Jihomoravským krajem a garantované Masarykovým muzeem v Hodoníně – Slovanským hradištěm v Mikulčicích. Díla jsou prezentací školních kolektivů, vytvořená pomocí čistě přírodních materiálů. Použité barevné hliněné pigmenty se mísí s dalšími surovinami jako je vejce, vápno či třešňová pryskyřice. I s využitím přírodnin nasbíraných samotnými autory výtvorů, zhotovily týmy velmi působivá díla prezentující barvy naší země.

Termíny