Víš přece, že neslyším, když teče voda

Volný čas
VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA - III. divadelní předplatné uvádí Agentura HARLEKÝN Praha. Tři příběhy jsou velice směšné, ale velice lidské. V jistých obměnách mohou potkat každého z nás.

Termíny