Lidová architektura, její ochrana a muzea v přírodě

Volný čas

Přednáška etnografky PhDr. Věry Kovářů o současném stavu venkovských staveb a dlouhodobém úsilí o jejich záchranu.

  • Snahy prof. Ing. arch. Antonína Kuriala a jeho studentů. Soudobé návraty k jejich odkazu. 
  • Státní památková ochrana, její přednosti i problémy.
  • Průzkum a dokumentace lidových staveb ve Zlínském kraji. Ojedinělý počin Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Zlínského kraje.

Dlouhodobé úsilí o záchranu vybraných památek z Uherskohradišťska přemístěním do muzea v přírodě. Realizace této ideje v Parku Rochus.

Termíny