koncert CIKÁNSKÉ HUDBY

Divadlo, Volný čas, Hudba

Duo z cikánské kapely Terne Čhave z Hradce Králové Vám zahraje k tanci a poslechu v Sajdlově mlýně v Trstěnici u Litomyšle. Husy se budou podávat od 11 do 24 hodin. Objednávka svatomartinské husy na: 732 877 061, 732 467 449, sajdluvmlyn@seznam.cz. Od 14:00 provede rytíř Toulovec zájemce po Litomyšli. Vychází se od infocentra ze Smetanova náměstí. Objednávka prohlídky Litomyšle s rytířem na: 777 637 888, info@dobredivadlo.cz. Od 17:00 bude ukázka pečení chleba ve středověké peci. Celý odpolední program na sebe navazuje.

Účinkují

Terne Čhave, rytíř Toulovec, mlynář 

Termíny