Argo

Roku 101 n.l. se na území dnešního Maďarska střetly armády barbarů a Římanů. Po bitvě byla hrstkou přeživších na obou stranách obětována bohům sova, jako symbol moudrosti. Tato událost byla popsána v deníku jednoho centuriona a na plášti vůdce barbarů. Po dobu skoro dvou tisíc let se hledači pokladů snaží bájnou sovu najít... Děj se odehrává v současnosti, kdy se jistý mlékař odhodlal sovu najít pro svého německého zaměstnavatele. Nechal ukrást plášť a v Maďarsku si najal bandu na ukradení deníku uloženého v muzeu. Té se to nakonec podaří, ale když zjistí co ukradli, původně dohodnutá cena už není dostačující, a tak se vedle mlékaře do hledání sovy pouští i amaterští zloději s uneseným profesorem historie. Třetími zájemci jsou vidinou velké reportáže motivovaná reportérka a spolu s ní odhodlaný nadšenec, který jako jako jeden z mála opravdu věří, že sova existuje. Maďarsky mluvený film s českými titulky.

Termíny