Až do města Aš

Silný příběh Dorotky z východního Slovenska, která se vlivem vlastních životních rozhodnutí konfrontuje s realitou v najzápadnějším koutě Čech. Plná odhodlání a naivních dívčích představ o novém životě nastupuje jako šička do malé továrny na česko-německém pohraničí, ve městě Aš. Sem směřují z obou stran hranic ľidé, kteří něco hľedají. Děvčata, které přicházejí pracovat jako šičky do továrny si chtějí zabezpečit důstojný život a relativně majetní Němci lacinou zábavu. Všechno se to mísí v jakémsi Babyloně jazyků a hodnot, v kterém se bourají přirozené ľidské zábrany. Slovenský film s českými titulky.

Termíny