OSUDY - Jiřina Šiklová

Vážení přátelé muzea Rumburk, zveme Vás srdečně na poslední z cyklu besed OSUDY, tentokráte na setkání se socioložkou Jiřinou Šiklovou. Beseda se uskuteční tento pátek, 2. litopadu 2012 v 17.00 hod. v rumburském muzeu. Jako pokaždé se dotkneme Pražského jara a okupace Československa, Charty 77 a budeme hovořit o krajině severních Čech.  Jiřina Šiklová je známá jako autorka mnoha knih a odborních statí, jako spoluzakladatelka Katery sociologie FF UK. Po srpnových událostech 1968 byla z univerzity propuštěna a pracovala jako uklízečka a sociální pracovnice na geriatrickém oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze, avšak publikovat pod svým jménem nemohla. Za pašování ilegální literatury byla obviněna z podvracení republiky (1981) a vězněna v ruzyňské věznici. Také o tomto období bude páteční beseda, stejně jako o letech po "sametové revoluci" a žhavé současnosti.

Termíny