Slavnostní svěcení vína s večerem u cimbálu

Volný čas
Již tradiční večer se slavnostním žehnáním Svatomartinského vína za přítomnosti pátera Svatopluka Pavlici. K poslechu a zpěvu zahraje cimbalista Jura Petrů, připraveny budou husí a kachní speciality.

Termíny