SVUM a hosté

Volný čas
Vernisáž 14. 11. 2012 v 18:30 hod., výstavu uvede předseda SVUM PaedDr. Milan Raška, hudební program – žáci klavírního oddělení ZUŠ Hodonín

Termíny