Historie a archeologie Langobardů na prahu středověku

Volný čas
1. přednáška z cyklu přednášek k výstavě v přednáškovém sále Městské knihovny Kyjov (z provozních důvodů). Přednáší doc. Eduard Droberjar (Palackého univerzita v Olomouci).

Termíny