KPH: Romantická flétna

Volný čas
Kristina Vaculová (flétna, absolventka brněnské konzervatoře a HF JAMU). Je laureátkou několika národních a mezinárodních soutěží. Sólově vystoupila s našimi předními orchestry. Od ledna roku 2012 je členkou Filharmonie Brno. Na klavír doprovází Radim Pančocha (absolvent Konzervatoře v Kroměříži, JAMU v Brně a Stavanger College v Norsku). Stal se absolutním vítězem soutěže Anglo-Czechoslovak Music Competition v Londýně a Stavanger Chambre Music Festivalu. Od roku 2002 působí na Hudební fakultě JAMU. Akce se koná v divadelním sále DK.

Termíny