OSLOBODĚNÁ SLIBKA

Volný čas
Hudebně dramatické představení lidové zpěvohry na motivy pověsti z Velkých Karlovic. Dojemný příběh lásky, již není přáno.

Termíny