BLAHOSLAVENSTVÍ – VSTUPNÍ BRÁNA JEŽÍŠOVA UČENÍ

Volný čas
Přednáší: P. Jaroslav Brož, Th.D. z Katolické teologické fakulty UK v Praze. Pořádá MSKA Uherský Brod. Sál farního úřadu, Masarykovo nám. 68, Uherský Brod.

Termíny