PADL JSEM ZA CÍSAŘE PÁNA

Volný čas
Beseda s Ing. Václavem Polanským. V rámci Akademie volného času.

Termíny