Vzpoury II. - Bělohradský, Sidon, Schwarzenberg

Kurzy, vzdělání, konference

Pozvání k veřejné debatě o knize rozhovorů přijali tři vzbouřenci. Filozofa Václava Bělohradského, který se vzpírá myšlením, knížete Karla Schwarzenberga, jehož život je vzpourou v tradici, a rabína Efraima Karola Sidona, který se vládnoucí nenormalitě vzepřel příklonem k judaismu, vyslýchá novinář Karel Hvížďala. 

Večer pořádá Knihovna Václava Havla ve spolupráci s nakladatelstvím Galén.

Termíny