Václav Havel: Moc bezmocných a jiné eseje

Kurzy, vzdělání, konference

Slavnostní uvedení sborníku klíčových esejů Václava Havla (Dopis Gustávu Husákovi, Příběh a totalita, Moc bezmocných, Slovo o slovu…) 

Kulturně historické souvislosti, ve kterých texty vznikaly, přiblíží politik, filozof a esejista Daniel Kroupa.

Pořádá Knihovna Václava Havla.

Termíny