Mikulášský orientační závod Prahou

Volný čas, Sport, Pro děti, Turistika

Cílem závodu je zvýšit schopnost dětí a mládeže orientovat se v Praze a navštívit místa, která nejsou běžně navštěvována (platí i pro dospělé závodníky a rodinné hlídky J) nebo místa, která navštěvovaná sice jsou, ale jejich umělecký, kulturní či historický význam bývá často opomíjen. Závod je vždy zaměřen na konkrétní téma, podle kterého jsou volena místa, která hlídky navštíví a i otázky, na které musí odpovědět. Naší snahou je zapojit do hry všestranné schopnosti závodníků, tzn. fyzickou sílu a vytrvalost, bystrý úsudek, rychlost a vhodné naplánování trasy, spolupráci skupiny, společné rozhodování, využívání znalostí jednotlivců pro potřeby týmu a mnohé další.

Závod je určen pro závodníky od 6 let (horní věková hranice není omezena), kteří si chtějí zasportovat, zasoutěžit a porovnat své síly a znalosti s ostatními. Máme i nesoutěžní kategorii pro rodiny. Nejedná se o profesionální orientační závod. Soutěží se v několika kategoriích (viz. Soutěžní kategorie – dále uváděno jen SK), které jsou odstupňované, podle věku závodníků, náročností otázek a délky jednotlivých tras.

Další dokumenty k akci

  
Termíny