Dílna lidové umělecké výroby

Výstava, Volný čas

Dílna lidové umělecké výroby

ohlédnutí za výrobou upomínkových předmětů ve Valašském muzeu v přírodě.

Výstava probíhá v budově Sušáku v 1. patře.

Kontakty

www.vmp.cz

Termíny