Stříbrňské hody s právem

Volný čas
Program: 12:50 Sraz krojovaných, 13:00 Hodová mše svatá, 14:00 Řazení krojovaných u OÚ, 14:15 Odchod pro stárky, 15:30 Povolení hodů u OÚ, 20:00 Hodová zábava na OÚ s DH Nedakoňanka

Termíny