Kousky Petera Kubelky

Film, Dokument
Pozoruhodný film-přednáška představuje myšlení a tvorbu legendárního rakouského avantgardního filmaře a teoretika Petera Kubelky. Osou rozlehlého snímku jsou úvahy na téma „co je kino“ a „vaření jako umělecká forma“, které umocňují ukázky z Kubelkových sbírek. Režisérka Martina Kudláček, absolventka Katedry dokumentární tvorby na pražské FAMU, natočila po několikaletém a důkladném shromažďování materiálů snímek, který biografické fragmenty povyšuje na úvahu o fenoménu kinematografie.
Termíny