jinak, Molussie

Film, Dokument
Industriální kolosy, práce strojů a lidí, louky a moře. Statické pohledy na krajinu více či méně poznamenanou člověkem doprovází zpěv ptáků, ruch dálnice, štěkot psů, bouře a déšť. Osm alegorických příběhů předčítaných z románové fikce Güntera Anderse na pozadí krajiny, měnící se v kontrastu tónů základních barev a černé, spoluvytvářejí snový obraz totalitárního státu Molussie – dobové reakce na sílící nacismus, která neztratila nic na své aktuálnosti.
Termíny