Edmundova a Divoká soutěska

Volný čas

Projížďka na pramici v srdci Národní parku České Švýcarsko. Srpnové povodně v létě 2010 v oblasti způsobily vážné škody, ale od 1.7. 2011 jsou obě soutěsky po náročné rekonstrukci opět v provozu. Dnes je tato oblast přístupná veřejnosti a působí mocným dojmem na každého návštěvníka. Po projížďce na Tiché soutěsce lze po stezce putovat proti toku Kamenice k Divoké soutěsce (zpřístupněna r. 1898), která oplývá podobnými přírodními krásami. Před ní však můžeme kaňon řeky Kamenice opustit a vystoupit tzv. Dlouhým schodištěm po naučné stezce do osady Mezná. Těsně před výstupem z rokle spatříme kapli, vytesanou do skály na paměť obchodníka se dřívím Johanna Clara. Vznik vesnice Mezná spadá do doby středověké kolonizace. Po roce 1945, kdy bylo vysídleno německé obyvatelstvo, došlo i zde k vylidnění obce. Řada pozoruhodných staveb lidové architektury se dochovala pouze díky péči chalupářů a rekreantů. Z Mezné nás silnička po 1,5 km zavede na Mezní Louku (hotel, křižovatka turistických cest). Odtud nás naučná stezka dovede až k známé Pravčické bráně. Cesta vede dlouhou dobu prakticky po vrstevnici a umožňuje nádherné výhledy směrem k Růžovému vrchu. Je lemována převisy, mohutnými skalními stěnami i horolezeckými věžemi. Skalní most Pravčické brány se stal symbolem Českého Švýcarska.

Termíny