Cyklus besed „Vyprávění“ – tentokrát s Karlem Hrabákem

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

 

Hudební klub „M“

Třetí podvečer, v němž máme možnost setkat se zajímavými osobnosti Sokolovska. Tématem bude tentokrát život Čechů v poválečném Falknově, včetně rozvoje tělovýchovných, sportovních a skautských organizací. Program bude doplněn o dotazy z řad členů Rady pro doosídlování Sokolovska, inspirací publikace V. Němce „Pětačtyřicátníci“ aj.

Účinkují

Karel Hrabák

Termíny