VÁCLAV GIRSA - ŘÍKÁM VÁM, JE TO PRAVDA, ALE

Volný čas
Výstavu uvede kurátorka Edith Jeřábková, která v krátké anotaci k výstavě naznačuje, jak zásadní přímočarost obsahů v umělcově tvorbě může vést ke komplikaci v racionálním vnímání. "Umění Václava Girsy je do té míry skutečné a ilustrativně popisuje reálné události s takovou intenzitou, že v něm pak skutečnost sama vzlíná do fikce a jeho motivace se zdají být neodhadnutelné. Nejsme sto rozluštit původní obsah, který se utrhl do světa, který díky expresívní naléhavosti vnímáme, ale kterému zároveň dosti nerozumíme." Vernisáž výstavy proběhne 18.10.2012 v 18 hod. v nových prostorách galerie, ve 12. budově bývalého areálu Svit.

Termíny