Koncert Petry Janů

Volný čas
Doprovází orchestr GOLEM, projekce - pohledy do archivu, gratulanti

Termíny