Mechové putování Suchou Kamenicí

Volný čas

Podzimní botanická vycházka zaměřená na seznámení s ne příliš známým světem tzv. tajnosnubných rostlin. Víte, které druhy rostlin do této skupiny patří? Kolik druhů těchto rostlin vlastně v Českém Švýcarsku žije? Jaké jsou jejich životní nároky?  Na tyto a další otázky vám ráda odpoví vaše průvodkyně Mgr. Ivana Marková, botanička správy národního parku. Kdy a kde se sejdeme? v 10.00 na autobusové zastávce "Hřensko - nábřeží" Informace k trase  Středně náročná trasa vedoucí z Hřenska údolím Suché Kamenice, přes vyhlídku Belvedér a zpět do Hřenska

Termíny