Přehled kulturních představení Památníku Lidice připravovaných v rámci “Lidických zimních večerů“ sezóna 2012 - 2013

Volný čas, Hudba

Zahájení sezóny LZV  2012/2013

 

9. 10. 2012 od 18°° hod.

Křeslo pro Václava Hudečka

večerem provází ředitel Památníku Lidice

V rámci večera bude pokřtěna kniha Přemysla Veverky „Jdou do nebe“

 

15. 10. 2012 od 18°° hod.

Křeslo pro Vladimíra Remka

večerem provází Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček

 

22. 10. 2012 od 18°° hod.

Křeslo pro Terezu Kostkovou

večerem provází Jan Mikeš, klavír Marcel Javorček

 

31. 10. 2012 od 18°° hod.

Křeslo pro Jana Rosáka

večerem provází Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček

 

6. 11. 2012 od 18°° hod.

Scarlatti versus Shakespeare

komponovaný pořad pro sólový soprán, trubku, recitaci a continuo

soprán – Štěpánka Heřmánková, trubka – Miroslav Laštovka, varhany …

umělecký přednes – Alfred Strejček

 

15. 11. 2012 od 18°° hod.

Křeslo pro Báru Hrzánovou

večerem provází Robert Tamchyna, klavír Martin Fila

 

22. 11. 2012 od 18°° hod.

Křeslo pro Jiřího Krytináře

večerem provází Jan Mikeš, klavír Marcela Javorček

 

26. 11. 2012 od 18°° hod.

Literární pořad o Vladislavu Vančurovi

Účinkují: Oldřich Vlček a Boris Krajný – klavírní doprovod

 

29. 11. 2012 od 18°° hod.

Křeslo pro Antonii Hegerlíkovou

večerem provází Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček

 

6. 12. 2012 od 18°° hod.

Křeslo pro Jana Potměšila

večerem provází Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček

 

14. 12. 2012 od 18°° hod.

Vánoční koncert

účinkuje: Pěvecký sbor Harmonie Louny

 

♫   ♫   ♫

 

8. 1. 2013 od 18°° hod.

Křeslo pro Stanislava Zindulku

večerem provází Jiří Vaníček, klavír Martin Fila

 

 

10. 1. 2013 od 18°° hod.

Křeslo pro Vladimír Brabce

večerem provází Robert Tamchyna, klavír Marcel Javorček

 

15. 1. 2013 od 18°° hod.

Křeslo pro Antonína Panenku

večerem provází Jiří Vaníček, klavír Martin Fila

 

21. 1. 2013 od 18°° hod.

Křeslo pro Jana Cimického

večerem provází Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček

 

31. 1. 2013 od 18°° hod.

Křeslo pro Báru Štěpánovou

večerem provází Jiří Vaníček

 

14. 3. 2013 od 18°° hod.

Křeslo pro Zdeňka Trošku

večerem provází Jiří Vaníček, klavír Marcel Javorček

 

27. – 28. 3. 2013 od 18°° hod.

Koncert Pavlíny Senić a jejích hostů

Účinkují: Pavlína Senić – soprán, Josef Moravec – tenor, Lada Jirásková - klavír

Termíny