Zámek Kunštát in situ 2010 aneb co zjistil průzkum

Výstava

Cílem výstavy je seznámení návštěvníků s průběžnými výsledky průzkumu, které vnášejí zcela nový pohled na stavební vývoj kunštátského zámku.

Tisková zpráva ke stažení  TEXT ODKAZU | NPÚ-ÚOP v Brně | Státní zámek Kunštát

Brno, 1.7.2010

Správa státního zámku Kunštát připravila pro návštěvníky hlavní zámeckou sezónní výstavu s názvem „Zámek Kunštát in situ 2010 aneb co zjistil průzkum“.

Vernisáž výstavy proběhne v pátek 2. 7. 2010 ve 14 hod. na nádvoří zámku. Úvodní slovem již tradičně výstavu zahájí ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Brně PhDr. Petr Kroupa. Výstava v zámeckém kvelbu „dřevníku“ je přístupná od 3.7. do 31.10.2010 vždy v souladu s otevírací dobou státního zámku. www.zamek-kunstat.cz

Zámek Kunštát představuje ve svém jádru jeden z nejstarších šlechtických hradů na Moravě, jehož založení spadá do poloviny 13. století. V průběhu 14. – 18. století prošel objekt složitým stavebním vývojem, který se ve svých pracích snažili v průběhu 20. století postihnout August Prokop, Jan O. Eliáš a Miroslav Plaček.

K 1. lednu 2005 převzalo správu státního zámku Kunštát brněnské pracoviště Národního památkového ústavu, které v zápětí po převzetí přistoupilo k celkové památkové obnově zámeckého areálu. S rekonstrukčními pracemi, realizovanými při obnově zámeckých budov úzce souvisí kontinuálně probíhající prohloubený stavebně historický průzkum včetně doprovázejících průzkumných technik: stratigrafie a dendrochronologie.

Poznámky:

  1. In situ je odborný termín pocházející z latiny, který v překladu znamená „na místě“. Je tím myšleno, že se něco vyskytuje na „svém původním místě“ a i tam je to zkoumáno. Toto původní místo je pak přesněji vytyčeno dle oboru, který popisuje zkoumaný předmět výzkumu a jeho výskyt nebo danou lokalitu. V odborných textech je tradice psát „in situ“ kurzívou tak, aby došlo k odlišení a zvýraznění textu.
  2. Stratigrafie – popis vrstev. V případě státního zámku Kunštát se jedná o sondážní stratigrafický průzkum omítkových a barevných vrstev interiérů i exteriérů.
  3. Dendrochronologie – metoda datování dřeva založená na měření šířek letokruhů. Umožňuje datovat dřevěné prvky historických staveb s přesností na kalendářní rok.

Program vernisáže:

  • 14.00 hod.: zahájení výstavy na nádvoří SZ Kunštát ředitelem brněnského pracoviště NPÚ.
  • 14.10 - 15.00 hod.: komentovaná prohlídka výstavy (Jan Beránek z ÚP NPÚ, popřípadě kastelán SZ Kunštát).
  • od 15.00 hod: malé občerstvení v zámecké zahradě.
  • od 16.00 hod: koncert v rámci putovního hudebního festivalu "HRADOLOGIE 2010" v areálu SZ Kunštát.

Text: kastelán SZ Kunštát Radim Štěpán, kunstat@brno.npu.cz

Kontakty:

  • Mgr. Zdeněk Musil, tiskový referát ÚOP NPÚ Brno, 604 711 263, musil@brno.npu.cz

Pozvánka (kliknutím se zvětší)

Fotografie z vernisáže (Foto NPÚ-ÚOP v Brně, Zdeněk Musil a správa SZ Kunštát) (jpg; po kliknutí se zvětší)

 

Termíny