Veselá výstava o neveselém umění stavitelském

Výstava

Výstava mapuje proměny okolí Kunětické hory ve vztahu ke stavebnímu počínání člověka.

Tisková zpráva ke stažení  pdf | NPÚ-ÚOP v Pardubicích | Státní hrad Kunětická hora

Pardubice, 26.5.2010

V sobotu 22.5.2010 byla na státním hradě Kunětická hora otevřena „Veselá výstava o neveselém umění stavitelském“, která mapuje proměny okolí Kunětické hory ve vztahu ke stavebnímu počínání člověka.

Rozvoj především občanské výstavby v posledních letech výrazně ovlivnil i pohledové situace na tuto dominantu východočeského Polabí. Přesto, že jde často o vlivy výrazně negativní, byla výstava pojednána jak už její název napovídá ve veselém duchu (viz ukázka). Cílem výstavy je přimět především potenciální stavebníky k zamyšlení nad vztahem jejich budoucího díla k okolnímu prostředí. Výstava, nevelká svým rozsahem, ale důležitá svým obsahem, potrvá do konce října 2010 a nachází se ve věži kunětického hradu.

  • Autor výstavy: Miloš Jiroušek
  • Fotomontáže a grafická úprava: Irena Kučerová
  • Fotografie: Miloš Jiroušek a archiv NPÚ ÚOP v Pardubicích

Kontakty:

  • Jiroušek Miloš, NPÚ ÚOP v Pardubicích, státní hrad Kunětická hora, www.hrad-kunetickahora.cz
    e-mail: kunetickahora@pardubice.npu.cz

Ilustrace

(Fotografie a koláže NPÚ, Miloš Jiroušek a Irena Kučerová)

Nová zástavba v podhradí.
Historický snímek z archivu NPÚ.
Plakát – pozvánka.
"Výstraha".

Termíny